Abu Soma Bay Sentido Palm Royale Resort: Kitesurf- und Windsurf Spot